Latest News

Διεθνές Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ηλεκτρονικής Διαμεσολάβησης

Είναι πλέον γεγονός πως οι διεθνείς αγορές είναι πιο προσβάσιμες στο ευρύ κοινό από ποτέ. Ειδικά στην Ευρώπη, όπου δεν υπάρχουν επιπρόσθετοι δασμοί για την μεταφορά προιόντων, οι καταναλωτές έχουν πρόσβαση, μέσω διαδικτύου, σε πληθώρα ιστοσελίδων και προιόντων. Η διευκόλυνση αυτή, όμως, του καταναλωτικού κοινού να αγοράζει με ευκολία προιόντα μέσω διαδικτύου από διαφορετικές χώρες της ΕΕ δημιουργούσε δυσχέρεια ως προς τον τρόπο επίλυσης διαφορών που προέκυπταν μεταξύ καταναλωτή και εμπόρου. Το πρόβλημα αυτό κλήθηκε να επιλύσει το Ευρωπαικό Κοινοβούλιο, το οποίο, αφού αναγνώρισε το πρόβλημα, παρουσίασε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, προσβάσιμη και οικονομική για τον καταναλωτή λύση μέσω του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 524-2013 και της Οδηγίας 2013-11-ΕΕ. Η Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών παρουσιάστηκε μέσω των ανωτέρω νομοθετημάτων το 2013.

 

1. Η Οδηγία 2013/11/ΕΕ  εφαρμόζεται σε διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης εγχώριων και διασυνοριακών διαφορών σχετικά με συμβα­τικές υποχρεώσεις που ανακύπτουν από συμβάσεις πωλήσεων ή συμβάσεις υπηρεσιών μεταξύ εμπόρου εγκατεστημένου στην Ένωση και καταναλωτή που κατοικεί στην Ένωση, διά της παρεμ­βάσεως ενός φορέα ΕΕΔ. Η Οδηγία παρέχει πλήρη κάλυψη των καταναλωτικών διαφορών μέσω της Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών σε Ευρωπαίκό επίπεδο είτε οι συναλλαγές είναι ηλεκτρονικές είτε συμβατικές. Αφορά απαιτήσεις καταναλωτών κατά εμπόρων και αφορά όλες τις συμβατικές διαφορές σε κάθε τομέα της αγοράς (π.χ. ταξίδια, τραπεζικές συναλλαγές κτλ) και σε κάθε κράτος μέλος.

 

2. Ο Κανονισμός 524/2013 για την Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών (ΗΕΔ) δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές της ΕΕ και τους εμπόρους να υποβάλουν τις τυχόν διαφορές που προκύπτουν από αγορές μέσω διαδικτύου σε διαδικασία επίλυσης μέσω διαδικτύου με μορφή διαλογικού ιστοτόπου. Οι καταναλωτές θα μπορούν να υποβάλουν καταγγελία σε απευθείας σύνδεση μέσω της πλατφόρμας ΗΕΔ, στη γλώσσα της επιλογής τους.

 

Ως προς Οδηγία 2013/11/ΕΕ έχει δοθεί προθεσμία ενσωμάτωσης θα ενσωματωθεί στις εγχώριες νομοθεσίες μέχρι την 9η Ιουλίου 2015 και ο Κανονισμός 524/2013 θα εφαρμόζεται από την 9η Ιανουαρίου 2016.

 

Το ADRGroup αναγνωρίζοντας τις δυνατότητες που θα προσφέρει η ΗΕΔ δημιούργησε ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για όσους ενδιαφέρονται να απασχοληθούν ως διαμεσολαβητές σε υποθέσεις ΗΕΔ.

 

Το Διεθνές Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ηλεκτρονικής Διαμεσολάβησης τελείται ηλεκτρονικά με ένα από τα πιο εξελιγμένα προγράμματα λογισμικού βίντεο πολλαπλών χρηστών που ονομάζεται Zoom.us. Προσκαλούμε συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο να υποβάλουν αίτηση για την προγραμματισμένη εκπαίδευση  η οποία πραγματοποιείται στα Αγγλικά και Ελληνικά. Μετά την εγγραφή σας και πριν τη διαμεσολάβηση, θα σας αποσταλλεί ένας ηλεκτρονικός σύνδεσμος μέσω του οποίου θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην ηλεκτρονική διαμεσολάβηση μέσω PC / Mac, tablet ή smartphone. Το μόνο που απαιτείται είναι  πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

 

Έχει διαπιστωθεί ότι οι διαμεσολαβητές οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει το πιλοτικό πρόγραμμά μας  το χρησιμοποιούν στην πράξη  είτε συμπληρωματικά  στις διαμεσολαβήσεις που τελούν με φυσική παρουσία είτε υποκαθιστώντας τη φυσική παρουσία για εξοικονόμηση του κόστους των μερών, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

 

Η βασική εκπαίδευση απευθύνεται σε ήδη διαπιστευμένους διαμεσολαβητές που έχουν συμπληρώσει την ελάχιστη βασική εκπαίδευση 40 ωρών σε αναγνωρισμένο φορέα παροχής εκπαίδευσης διαμεσολάβησης.

 

Το ADRg, μέσω αυτής της πλατφόρμας θα προσφέρει τα μαθήματα κατάρτισης σε διεθνές επίπεδο, σε ημερομηνίες και ώρες βολικές για τους εκπαιδευόμενους,, οι οποίοι μπορεί να βρεθούν σε μαθήματα με ανθρώπους από διαφορετικά μέρη του πλανήτη, γεγονός το οποίο θα εμπλουτίσει την εμπειρία της κατάρτισης και τη διεύρυνση του επαγγελματικού τους δικτύου.

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον τίτλο «Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής Ηλεκτρονικής Διαμεσολάβησης»

 

Εάν θέλετε να παρακολουθήσετε μια προσομείωση ηλεκτρονικής διαμεσολάβησης παρακαλώ πατήστε εδώ.

 

Για να δηλώσετε συμμετοχή παρακαλώ πατήστε εδώ.

 

Εάν θα θέλατε περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την Maria.Davari@adrgroup.co.uk

Search Panel MembersGet in touch