Latest News

Διαμεσολάβηση Συνομηλίκων

Διαμεσολάβηση συνομηλίκων

 

Η διαμεσολάβηση συνομηλίκων προάγει την αλλαγή, συντελλώντας στη δημιουργία ενός σχολικού περιβάλλοντος που είναι θετικό, ασφαλές, φιλικό και παρέχει την πρέπουσα φροντίδα, συμβάλλοντας κατά συνέπεια στην πρόληψη του σχολικού εκφοβισμού. Εργαστήρια Διαμεσολάβησης μαθαίνουν σε όλους τους μαθητές πως να επιλύουν τις συγκρούσεις που προκύπτουν στην καθημερινή τους ζωή χρησιμοποιώντας τους συνομηλίκους τους ως διαμεσολαβητές. Η διαμεσολάβηση ανοίγει διαύλους επικοινωνίας και επιτρέπει στους μαθητές που εμπλέκονται σε μια διαφωνία να συζητήσουν τα προβλήματά τους με την καθοδήγηση των διαμεσολαβητών και να καταλήξουν σε μια απόφαση που ταιριάζει και στα δύο μέρη.

 

Η διαμεσολάβηση συνομηλίκων βασίζεται στην πεποίθηση οτι οι διαπληκτισμοί αποτελούν κοινά προβλήματα τα οποία μπορούν να επιλυθούν με τρόπους που να επωφελούν όλα τα μέρη. Στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η διαμεσολάβηση συνομηλίκων χρησιμοποιείται για να βοηθήσει δύο ή περισσότερους μαθητές να επιλύσουν σοβαρές διαφωνίες τις οποίες δεν μπορούν να διαχειριστούν ατομικά. Η διαμεσολάβηση συνομηλίκων βασίζεται σε ένα αμερόληπτο τρίτο μέρος, τον διαμεσολαβητή συνομηλίκων, να διαχειριστεί τη διαδικασία εύρεσης λύσης και να βοηθήσει τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν μεθόδους επικοινωνίας, διαπραγμάτευσης και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων προκειμένου να οδηγηθούν σε μια κοινά συμφέρουσα επίλυση.

 

Η διαμεσολάβηση συνομηλίκων έχει αναγνωρισθεί ως ιδιαιτέρως αποτελεσματική στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπου οι διαφορές αφορούν τις σχέσεις μεταξύ των μαθητών, το παιχνίδι μεταξύ τους, τη συνεργασία και την κατανόηση των ανθρώπινων διαφορών. Η διαμεσολάβηση συνομηλίκων είναι πολύ αποτελεσματική σε αυτές τις ηλικίες, καθώς τα παιδιά μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να αναπτύσσουν μια βαθύτερη κατανόηση για τους συνομηλίκους τους και να χρησιμοποιούν το διάλογο για να επιλύσουν τις διαφορές τους.

 

Κάποια προγράμματα χρησιμοποιούν ομάδες από διαμεσολαβητές συνομηλίκων που συνεργάζονται για να διευκολύνουν τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Διαφωνίες για θέματα όπως η ζήλεια, η παραβίαση ιδιοκτησίας του εκάστοτε μαθητή από συμμαθητές του, ο εκφοβισμός, οι φήμες, οι τσακωμοί και οι παρεξηγήσεις μεταξύ μαθητών οδηγούν στη διαμεσολάβηση συνομηλίκων. Η διαμεσολάβηση συνομηλίκων μπορεί, παρά τ’αύτα, να μην είναι κατάλληλη σε περιπτώσεις που οι μαθητές έχουν ιδιαιτέρως περίπλοκα συναισθηματικά προβλήματα, έχουν ήδη συμμετάσχει σε βίαιες πρακτικές, ή έχουν προηγούμενες ανεπιτυχείς εμπειρίες σε διαμεσολάβηση.

 

Η διαμεσολάβηση συνομηλίκων είναι ιδιαιτέρως κατάλληλη για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση καθώς σε αυτό το στάδιο της εξελικτικής τους διαδικασίας, οι μαθητές συνήθως βασίζονται στους συνομηλίκους τους για κοινωνική και συναισθηματική υποστήριξη και καλωσορίζουν ευκαιρίες μέσω των οποίων μπορούν να λειτουργήσουν ανεξάρτητα από τους γονείς και τους δασκάλους τους. Επιπλέον, οι συνομήλικοι μαθητές μπορούν καλύτερα να αντιληφθούν τα προβλήματα από την σκοπιά των συνομηλίκων τους και μπορούν να εκφράσουν τα προβλήματα με λεξιλόγιο κατανοητό από τους συμμαθητές τους.

 

Στο ADR Group επικεντρωνόμαστε:

 

-  στην ανάπτυξη των νέων

-  στη μείωση της βίας μεταξύ των νέων

-  στη μείωση του εκφοβισμού και άλλων παρόμοιων συμπεριφορών

-  στο μετασχηματισμό της ατομικής και ομαδικής συμπεριφοράς των μαθητών.

 

Όσο οι νέοι μαθαίνουν τη διαμεσολάβηση συνομηλίκων και αποκτούν δεξιότητες αποκατάστασης της ειρήνης, σταδιακά μεταμορφώνονται σε ειρηνοποιούς  και ατομικά ενστερνίζονται τις αξίες αυτές. Προσβλέπουμε στην επέκταση του προγράμματος μέσω της σύνδεσης σχολείων και διαμεσολαβητών συνομηλίκων από διαφορετικές εθνικές, θρησκευτικές και πολιτισμικές κοινότητες από τις δικές τους. Προγραμματισμένη για το μέλλον, όσο το πρόγραμμα εξελίσσεται, είναι η συνεργασία μεταξύ σχολείων που θα απασχολούν διαμεσολαβητές από διαφορετικές κουλτούρες για να χτίσουν γέφυρες μεταξύ ατόμων και κοινοτήτων.  

 

Σκοπός και στόχοι:

 

Το πρόγραμμα διαμεσολάβησης συνομηλίκων του ADR Group στοχεύει στη μείωση και εξάλειψη της βίας και άλλων παραβατικών συμπεριφορών μέσω:

 

i.Της εκπαίδευσης των μαθητών στην επίλυση συγκρούσεων

ii.Της μείωσης του αριθμού περιστατικών παραβατικών συμπεριφορών

iii.Της μεταμόρφωσης του κάθε μαθητή ξεχωριστά, και

iv.Της βελτίωσης του ποιοτικού κλίματος της σχολικής κοινότητας μέσω της εκμάθησης δεξιοτήτων στους νέους και το προσωπικό του σχολείου.

 

Οι στόχοι αυτοί μπορούν να επιτευχθούν μέσω των κατωτέρω σημείων:

 

1)  Τα προγράμματα διαμεσολάβησης συνομηλίκων θα ενταχθούν στα σχολεία και, τελικά, σε όλες τις κοινότητες

2)  Προσωπικό και μαθητές θα δημιουργήσουν ένα μοντέλο εργασίας που θα βασίζεται στο σεβασμό

3)  Οι μαθητές θα μάθουν τη δεξιότητα της ενεργητικής ακρόασης

4)  Οι μαθητές θα μάθουν βασικές δεξιότητες διαμεσολάβησης.

 

Δομή:

 

Το ADR Group χρησιμοποιεί ένα πρόγραμμα από αυτοτελείς εκπαιδεύσεις που ενισχύουν τη δύναμη της αλληλεπίδρασης των νέων να αντιμετωπίζουν τυχόν βίαιες και παραβατικές συμπεριφορές μέσω προγραμμάτων, εντός του σχολικού περιβάλλοντος, μεταλαμπάδευσης δεξιοτήτων και επίλυσης συγκρούσεων. Προσφέρουμε δύο τρόπους εφαρμογής του προγράμματος διαμεσολάβησης συνομηλίκων:

 

I.Καθοδηγούμενη από το σχολείο ή τον οργανισμό, ή

II.Καθοδηγούμενη και παρεχόμενη από το .

 

Ι.  Καθοδηγούμενη από το σχολείο ή τον οργανισμό

 

Η επιλογή αυτή στοχεύει να εκπαιδεύσει τους εκπαιδευτές έτσι ώστε το πρόγραμμα να καταστεί αυτάρκες στα σχολεία.

 

  1. Ο διευθυντής του σχολείου/οργανισμού και επιλεγμένοι καθηγητές και μαθητές παρακολουθούν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα δύο ημερών που παραδίδεται από το ADRGroup και αναπτύσσει ένα πρόγραμμα εφαρμογής αποκλειστικά για το συγκεκριμένο σχολείο, που περιλαμβάνει και παρακολούθηση δεδομένων.

 

  1. Ο διευθυντής επιλέγει 10 συνεδρίες που πραγματοποιούνται μέσα σε αίθουσα, διάρκειας 60 λεπτών έκαστη, οπότε και παρέχεται εκπαίδευση επί δεξιοτήτων και επικοινωνίας στους μαθητές.

 

  1. Ο διευθυντής, η διοίκηση και το ADRGroup εντοπίζουν μαθητές με ισχυρή ικανότητα αποκατάστασης της ειρήνης.

 

  1. Ο εκπαιδευτής του ADRGroup παρέχει εντατική εκπαίδευση στους μαθητές (με την επίβλεψη του διευθυντή) που επιθυμούν να γίνουν διαμεσολαβητές συνομηλίκων. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει εργαστήριο, σχέδια μαθήματος, και υλικοτεχνική υποστήριξη.

 

  1. Ο διευθυντής και οι εκπαιδευόμενοι μαθητές εφαρμόζουν το πρόγραμμα διαμεσολάβησης συνομηλίκων στο χώρο.

 

  1. Ο βοηθός εκπαιδευτή του ADRGroup διενεργεί στη συνέχεια αξιολόγηση και μελέτη του προγράμματος με στόχο την τελειοποίησή του.

 

Αυτή η επιλογή έχει σχεδιαστεί για μια αναλογία 15 μαθητών προς 1 εκπαιδευτή.

 

ΙΙ.  Καθοδηγούμενη από το ADRGroup

 

Η επιλογή αυτή έχει σχεδιαστεί να προσφέρει έξι συνεδρίες που εκπαιδεύουν τους μαθητές σε διαφορετικές δεξιότητες επίλυσης συγκρούσεων. Αυτές οι άκρως συμμετοχικές και ακαδημαϊκές συνεδρίες προκαλούν τους μαθητές να αξιοποιήσουν τις ειρηνευτικές δεξιότητες στην καθημερινότητά τους. Οι μαθητές θα μάθουν δεξιότητες επικοινωνίας, ενεργητικής ακρόασης, κριτικής παρατήρησης, διαχείρισης θυμού, επίλυσης προβλημάτων και τεχνικές διαμεσολάβησης μέσα από παιχνίδια, ασκήσεις, αλληλεπίδραση των ομάδων και σκέψη. Το πρόγραμμα αυτό διδάσκεται από τους εκπαιδευτές του ADRGroup και δύο βοηθούς εκπαιδευτών ανά 30 νέους.

 

Τα πλεονεκτήματα της Διαμεσολάβησης Συνομηλίκων

 

Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν εφαρμόσει προγράμματα διαμεσολάβησης συνομηλίκων, έχουν διαπιστώσει πολλά πλεονεκτήματα. Εκατοντάδες εκπαιδευτικοί, τους οποίους χωρίζουν πολλά μίλια και εξαιρετικά διαφορετικές συνθήκες, αναφέρουν παρόμοιες εμπειρίες. Αν και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, καθώς οι περισσότεροι από αυτούς τους ισχυρισμούς βασίζο<

Search Panel MembersGet in touch